ZAKRUŽOVANIE PLECHOV

Naša spoločnosť ponúka zákazníkom zakružovanie plechov na 4-valcovej ZAKRUŽOVAČKE VBH 3100/60.

Vďaka plynule meniteľným otáčkam, plynule variabilnému prítlaku a pracovnému režimu kalibrácie, naše zakružovanie plechov ponúka úplnú kontrolu procesu.

Ak potrebujete docieliť presné zakružovanie oceľových plechov, máme pre Vás presne to, čo hľadáte.

ZAKRUŽOVAČKA VBH 3100/60 Hydrotronic využíva to najlepšie z dnešnej dostupnej technológie: digitálny riadiaci systém a hydraulické riadenie prietoku pomocou proporcionálnych ventilov.

Tento systém je úplne necitlivý na opotrebovanie, vďaka čomu je zachovaná vysoká presnosť polohovania stroja.

Paralelnosť horného a spodného valca je plne riadená digitálnym „vysokorýchlostným“ systémom FIELD BUS.

Digitálna regulačná technika pre zakružovanie plechov s hydraulickými proporcionálnymi ventilmi. Presnosť rovnobežnosti 0,1 mm.

Parametre a možnosti zakružovania plechov:

– Bočná podpera s kapacitou 2,3 tony

– Zakružovanie kužeľov

– Tvrdené a leštené valce (aspoň 45 HR Rockwel)

– Inštalovaný výkon: 90 HP

– Garantovaná ohybová kapacita zakružovačky schopnosť zakružiť plech hrúbky 50 mm a šírky 3000 mm

zakružovanie plechov S355 (s medzou klzu 360 MPa) hrúbky 20 mm a šírky 3000 mm na priemer min. 580 mm, CNC riadenie so zobrazením zakružovania plechov a možnosťou vytvorenia kompletného programu pred-ohybu alebo zakružovania so všetkými sekvenciami pre požadovaný tvar na základe vložených údajov: polomer, hrúbka, šírka, typ materiálu. v

– Typ CNC riadenia s 3D simuláciou s automatickým programovým režimom pre tvary s jedným a viacerými polomermi. Viacnásobný bezpečnostný systém proti preťaženiu. Automatická kompenzácia rýchlosti, hydraulická brzda otáčania valcov.

Zakružovanie plechov na ZAKRUŽOVAČKE VBH 3100/60 používa PPS paralelný systém. Je to najpokročilejší systém pre zakružovanie plechov ktorý je dnes dostupný na trhu.v

Antifrikčné lineárne vedenia systému ALG

Dizajn lineárnych vedení je jediný systém, ktorý môže poskytnúť potrebnú tuhosť stroja a dokonalú geometriu pre všetky druhy ohýbacích operácií.

Lineárna konštrukcia umožňuje kompaktnú geometriu stroja (“minimálnu stredovú vzdialenosť medzi dvoma bočnými valcami” nemožno dosiahnuť s výkyvnou konštrukciou), ktorá je nevyhnutná pre presnosť ohýbania.

Lineárna konštrukcia umožňuje zakružovanie plechov v najlepších a ideálnych geometrických podmienkach pri valcovaní materiálov s vysokou medzou klzu, čím sa znižuje efekt spätného otvárania a tiež je možné docieliť oveľa menšie priemery ohybu v porovnaní s kyvnou konštrukciou.

Presné zakružovanie plechov vyžaduje rovnobežnosť valcov v ohýbacom stroji. Tá je kľúčovým faktorom pre presnosť zakružovania plechov.

POKROČILÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Pre zakružovanie plechov sa využíva plynule variabilné nastavenie rýchlosti a plynule meniteľný ohýbací tlak.

Hydraulický systém je operačným jadrom VBH: riadi všetko od pohonu ohýbacích valcov až po pohyb ohýbacích valcov, naklápanie a všetky ostatné prídavné zariadenia.

Prostredníctvom digitálneho riadiaceho systému riadime pomocou vyhradených hydraulických proporcionálnych ventilov tlak a prietok, aby sme mohli zvoliť najvhodnejšiu rýchlosť počas každého výrobného kroku a maximálnu silu zovretia stredného spodného valca, aby sa prispôsobila charakteristikám zakružovaného plechu.

Možnosť voľby nízkych tlakov pre zakružovnie plechov tenkých rozmerov.

Vďaka plynule meniteľnému tlaku a plynulému nastaveniu rýchlosti máme plnú kontrolu nad procesom v akejkoľvek situácii zakružovania plechov.

                        

Návrat hore