Close

Oddelenia

Obchodné oddelenie:
gsnv@gsnv.sk
tiserova@gsnv.sk
korfant@gsnv.sk

Fakturačné oddelenie:
marcekova@gsnv.sk

Nákup:
dzurnak@gsnv.sk

Výroba:
korfant@gsnv.sk

vojtko@gsnv.sk

mnich@gsnv.sk

farkasovsky@gsnv.sk

 

Personálne oddelenie:
hudzikova@gsnv.sk

Oddelenie technickej kontroly:
otk@gsnv.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
j.korfantova@gsnv.sk